PodcastStudio Privacy Policy

In dit document vindt u de privacy verklaring van PodcastStudio.nl
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door ons.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Directie

PodcastStudio.nl

PodcastStudio.nl

U leest de privacy verklaring van PodcastStudio.nl. Dit bedrijf houdt zich bezig met het faciliteren en verzorgen van audio- en beeldfragmenten in opdracht van en voor derden en de dienstverlening die daarbij nodig is.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door PodcastStudio worden verzameld. Het is daarom goed om te weten wat wij met deze informatie doen en hoe u uw wensen hieromtrent kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Mocht u vragen hebben omtrent het gebruik van uw gegevens door PodcastStudio.nl,
neemt u dan contact met ons op.

PodcastStudio.nl
Zandvoortstraat 106
1976 BN IJmuiden
Tel: 0255-515701
KVK 70923698

DOEL GEGEVENS
Er wordt voor een aantal doelen (persoons) gegevens verzameld door PodcastStudio.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
PodcastStudio.nl stuurt via de e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven hebben een commercieel- en kennisdelingskarakter. De voor- en achternaam en het emailadres worden verzameld door PodcastStudio.nl. Tevens kan iemand zich aanmelden voor deze nieuwsbrieven via de website of e-mail.

Contact opnemen
Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met PodcastStudio.nl. PodcastStudio.nl vraagt alleen de benodigde gegevens om een dienst aan te kunnen bieden zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en projectomschrijving.

Analytics
De websites van PodcastStudio.nl verzamelen uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem, dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die veel worden bezocht.

ONTVANGERS
De nieuwsbrieven van PodcastStudio.nl. worden verzonden via een mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt u e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst.

OPSLAGPERIODE
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard voor PodcastStudio.nl, tenzij een andere periode, zoals op grond van een wettelijke regeling, de gegevens anders moeten worden bewaard.

Uw e-mailadres en voor- en eventueel achternaam worden opgeslagen in de database van het mailchimp bedrijf. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd door systemen en software waar PodcastStudio.nl. mee werkt.

De persoonsgegevens die door PodcastStudio.nl. worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de software van PodcastStudio.nl. en zijn beveiligd met wachtwoorden en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De software die uw gegevens opent zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord.

UW RECHTEN
U heeft recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij ons zijn vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met PodcastStudio.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door PodcastStudio.nl.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij PodcastStudio.nl zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat PodcastStudio.nl niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Het gebruik van deze rechten kan via info@podcaststudio.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN
PodcastStudio.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van PodcastStudio.nl via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om offertes en nieuwsbrieven te kunnen versturen of digitaal contact met u op te nemen omtrent vragen m.b.t. aangevraagde offertes of andere verzoeken. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan PodcastStudio.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met PodcastStudio.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

PodcastStudio.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer PodcastStudio.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van PodcastStudio.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via vermelde contactgegevens.